Welkom op de site van mestverwerking.nl

Mestverwerking.nl is een samenwerking tussen Loonbedrijf Verberne uit Neerkant en Loonbedrijf Van Vugt uit Maren-Kessel. Op deze site kunt informatie vinden over mestscheiden, mestverwerking en het afvoeren van dikke mest fractie.
Ook kunnen wij veel betekenen voor u met de mestverwerkingsplicht. Onder Actueel kunt u hier meer informatie over vinden.

Wij scheiden mest doormiddel van een centrifuge van het merk Pieralisi. Hiermee kunnen we voor u als klant een hoog rendement voor u behalen. Het eindproduct dikke fractie bevat hoge gehaltes, waardoor u efficiënt uw meststoffen kan afzetten. Ook het afvoeren van de dikke fractie kan door ons worden verzorgt. Het mooie rulle product en de goede samenstelling maken het een gevraagd product voor vergistingsinstallaties, akkerbouw en fruitteelt.

Wij maken geheel vrijblijvend voor u een kostenberekening voor mestscheiding!
Zo krijgt u een duidelijk beeld van de kosten.
U kunt met ons contact opnemen via de telefoon, het invullen van het contactformulier of per e-mail: info@mestverwerking.nl